Vítejte... Dnes je 27.02. 2020 20:30       Dnes má svátek: Alexandr, blahopřejeme!    

Informace pro rodiče

cara

Seznam věcí do MŠ

Dokument ke stažení : seznam_veci_upravene.pdf

cara

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKCÍ ŠKOLY


cara

Plavecký výcvik    říjen - prosinec
Účast na přehlídce záchranářských týmů    září
Návštěva koňské farmy    září
Společné odpoledne s rodiči    podzim, jaro
Mikulášská besídka    prosinec
Vánoční besídka    prosinec
Karneval    únor
Velikonoce    duben
Účast na Dni Země    květen
Svátek matek    květen
Škola v přírodě    květen
Besídka 1.třídy    květen
Den dětí    červen
Loučení se školáky    červen
Stopovaná + táborák    červen
Stanování na zahradě MŠ    červen

Exkurze aktuálně k tématu nebo dle nabídky


cara

Školní vzdělávací plán       01.09.2019

O našem školním vzdělávacím plánu Veselá mašinka

POPIS, FORMY A METODY VZDĚLÁVÁNÍ ANEB CO DĚTEM NABÍZÍME

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které učitelky s dítětem naplňují konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Využíváme metody komunikačního kruhu a tvořivé dramatiky. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti, využíváme přirozených situací. K rozvoji dětí s odloženou školní docházkou využíváme individuálních vzdělávacích plánů.

Dokument ke stažení : skolni plan


cara

Provoz školy 6.00 –16.00       01.09.2019

Dokument ke stažení : Organizace v MS


cara

Směrnice ke stanovení úplaty      13.06.2019

Dokument ke stažení : Směrnice 2019


cara

Vnitřní řád školní jídelny 2019       25.09.2019

Dokument ke stažení : Vnitřní řád školní jídelny 2019.pdf


cara

Školní řád :       12.08.2019

Dokument ke stažení : Školní řád - 2019.pdf


cara

     © Copyright 2010 - 2020 Mateřská škola U Stadionu           Webdesign and webmaster KUBŠA
panacci  Návštěvnost: Celkem: 278578     Dnes: 105     Včera: 128