Vítejte... Dnes je 16.04. 2024 21:41       Dnes má svátek: Irena, blahopřejeme!    

Informace pro rodiče

cara

cara

Co děti potřebují do MŠ

Dokument ke stažení : Co děti potřebují do MŠ

cara

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKCÍ ŠKOLY


cara

Plavecký výcvik    říjen - prosinec
Účast na přehlídce záchranářských týmů    září
Návštěva koňské farmy    září
Společné odpoledne s rodiči    podzim, jaro
Mikulášská besídka    prosinec
Vánoční besídka    prosinec
Karneval    únor
Velikonoce    duben
Účast na Dni Země    květen
Svátek matek    květen
Škola v přírodě    květen
Besídka 1.třídy    květen
Den dětí    červen
Loučení se školáky    červen
Stopovaná + táborák    červen
Exkurze aktuálně k tématu nebo dle nabídky


cara

Školní vzdělávací plán       01.09.2019

O našem školním vzdělávacím plánu Veselá mašinka

POPIS, FORMY A METODY VZDĚLÁVÁNÍ ANEB CO DĚTEM NABÍZÍME

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které učitelky s dítětem naplňují konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Využíváme metody komunikačního kruhu a tvořivé dramatiky. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti, využíváme přirozených situací. K rozvoji dětí s odloženou školní docházkou využíváme individuálních vzdělávacích plánů.

Dokument ke stažení : skolni plan


cara

Provoz školy 6.00 –16.00       01.09.2019

Dokument ke stažení : Organizace v MS


cara

Směrnice ke stanovení výše úplaty na školní rok 2023/2024

Dokument ke stažení : Směrnice ke stanovení úplaty 1.9.2023


cara

Vnitřní ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY       2.1.2024

Dokument ke stažení : Vnitřní ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 2.1.2024


cara

Školní řád :       12.06.2020

Dokument ke stažení : Školní řád + dodatek 2020


cara

     © Copyright 2010 - 2023 Mateřská škola U Stadionu           Webdesign and webmaster KUBŠA
panacci  Návštěvnost: Celkem: 502504     Dnes: 306     Včera: 315