Vítejte... Dnes je 20.07. 2019 10:11       Dnes má svátek: Ilja, blahopřejeme!    

Informace pro rodiče

cara

Seznam věcí do MŠ

Dokument ke stažení : seznam_veci.pdf

cara

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKCÍ ŠKOLY


cara

Plavecký výcvik    říjen - prosinec
Účast na přehlídce záchranářských týmů    září
Návštěva koňské farmy    září
Společné odpoledne s rodiči    podzim, jaro
Mikulášská besídka    prosinec
Vánoční besídka    prosinec
Karneval    únor
Velikonoce    duben
Účast na Dni Země    květen
Svátek matek    květen
Škola v přírodě    květen
Besídka 1.třídy    květen
Den dětí    červen
Loučení se školáky    červen
Stopovaná + táborák    červen
Stanování na zahradě MŠ    červen

Exkurze aktuálně k tématu nebo dle nabídky


cara

Školní vzdělávací plán       20.10 10:21 - 2008

O našem školním vzdělávacím plánu Veselá mašinka

POPIS, FORMY A METODY VZDĚLÁVÁNÍ ANEB CO DĚTEM NABÍZÍME

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které učitelky s dítětem naplňují konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Využíváme metody komunikačního kruhu a tvořivé dramatiky. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti, využíváme přirozených situací. K rozvoji dětí s odloženou školní docházkou využíváme individuálních vzdělávacích plánů.

Dokument ke stažení : skolni plan.doc


cara

Provoz školy 6.15 –16.00       20.10 10:21 - 2008

Dokument ke stažení : Organizace v MS.doc


cara

Směrnice ke stanovení úplaty      27.06.2017

Dokument ke stažení : Směrnice_2017


cara

Vnitřní řád školní jídelny 2018       01.02.2018

Dokument ke stažení : Vnitřní řád školní jídelny 2018.doc


cara

Školní řád :       22.02.2017

Dokument ke stažení : Školní řád - 2017.doc


cara

     © Copyright 2010 - 2018 Mateřská škola U Stadionu           Webdesign and webmaster KUBŠA
panacci  Návštěvnost: Celkem: 248794     Dnes: 35     Včera: 96