Vítejte... Dnes je 16.04. 2024 23:20       Dnes má svátek: Irena, blahopřejeme!    

MŠ, U Stadionu 602, Česká Třebová

cara

VIZE NAŠÍ MŠ

Vzhledem k umístění mateřské školy chceme i nadále využívat hojný pobyt v přírodě v lokalitách Peklák, Jelenice, Habeš a na školní zahradě, kterou postupně více a více za výrazné finanční podpory MÚ a sponzorů zařizujeme a zvelebujeme k dobrému pohybovému vyžití dětí.

Máme 11 prvků zahradního mobiliáře, zahradní domek s krytou terasou, altán a pro letní dny zpevněnou plochu s mlhovištěm.

Plánujeme výstavbu dopravního hřiště.

Jde nám o to, aby byly děti fyzicky a pohybově aktivní a mohly si hrát v pěkném, čistém a příjemném prostředí.

Ve výchově a vzdělávání dětí podporujeme zdravý životní styl, ekologické aktivity a k tomu se snažíme získávat i podporu rodičů.

Chceme vychovávat děti k samostatnosti a dobré orientaci v náročném světě. Děti kamarádské, které si umí společně hrát, smát se a žít v kolektivu, ve kterém budou součástí skupiny i sebevědomým jedincem, který si umí poradit, nebo ví, na koho se obrátit o pomoc.

Chceme, aby se dětem v naší MŠ líbilo, byly spokojené ony, jejich rodiče, a také učitelky MŠ.

Udržení letitého zájmu ze strany rodičů o naši MŠ je naším závazkem a od toho se odvíjí nabídka aktivit viz. charakteristika naší MŠ a Školního vzdělávacího programu.

KRÁTKODOBÉ CÍLE MŠ

Sjednocení kolektivu „táhneme za jeden provaz“.

Naše práce = pohoda pro děti, pohoda pro nás, spokojenost rodičů.

Rozvíjení ekologických aktivit, využití vlastní zahrady.

Doplnění zahrady o další pohybové i vzdělávací prvky.DLOUHODOBÉ CÍLE MŠ

Udržení dobrého jména MŠ.

Stabilizovaný a profesně zdatný, vzdělaný a uvědomělý kolektiv

„kdo zde pracuje = pro MŠ žije“. Zaměření MŠ na pohyb, ekologii, environmentální výchovu, polytechniku a slušné chování mezi lidmi je naší prioritou.

Pokračovat ve třídění odpadu, sběru hliníku, vybitých baterií a starých elektrospotřebičů v rámci programu „RECYKLOHRANÍ“.

Vybudování dopravního hřiště na zahradě MŠ.

Zahradu upravovat jako přírodní učebnu pro podporu zdravého životního stylu.

Postupná výměna oken a zateplení budovy.

cara

CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola U Stadionu byla postavena v roce 1978, jako závodní MŠ n.p.Perla 02, Česká Třebová.

Původně čtyřtřídní s kapacitou 120 dětí, umístěná do dvou dvoupodlažních pavilonů.

Po zániku závodu Primona, dříve Perla, byla budova školy s celým zařízením v roce 1999 prodána Městu Česká Třebová, ale provoz MŠ byl až do roku 2006 jen ve dvou třídách na jednom pavilonu.

Od 1. 1. 2003 je MŠ právní subjekt - příspěvková organizace.

Budova má tvar „U“ s připojenou hospodářskou budovou, kde je kuchyň, sklady kuchyně, prádelna, sklad čistého prádla, tříděného odpadu, některých pomůcek, šatny (zázemí = WC, sprcha) pro personál, kancelář hospodářky, ředitelna, sborovna, herna využívaná pro práci zájmových kroužků pro děti a spojovací chodba využívaná jako prostor k výstavám prací dětí. MŠ nemá bezbariérový přístup, MÚ zařídil bezbariérově MŠ Habrmanova.

Provoz je od 1.9.2012 ve čtyřech třídách. Kapacita je 112 dětí. První třída je otevřena od 1.9.2006, nultá třída je otevřena od 1.9.2012 . Pracuje zde 8 kvalifikovaných učitelek, 2 kuchařky, 1 vedoucí stravování, 3 uklízečky. Budova MŠ se nachází ve velmi pěkném prostředí v oblasti České Třebové – Parníku. Je obklopena rozsáhlou zahradou se vzrostlými keři a stromy, které skýtají celoroční využití k pobytu dětí venku. Zahrada je vybavena certifikovaným zahradním mobiliářem, velikým zahradním domkem, altánem, pískovišti, smyslovým chodníkem, vrbovou chýší, záhonem pro práci dětí - „vlastní zelenina a ovoce“, kompostérem, mlhovištěm pro osvěžení dětí v teplých letních dnech, vydlážděnou plochou, která slouží pro jízdu na autíčkách, ale i ke cvičení. Děti zde mají dostatek prostoru pro hru, jsou zde výchovné eko prvky a koutky pro námětové hry dětí. Je zde i mírný svah umožňující v zimním období bobování.

Pro pobyt venku využíváme i blízkost lesních lokalit Jelenice, Pekláku a Habeše a děti jsou tak velmi často i v lese.

Vzhledem k blízkosti železniční tratě je náš ŠVP (školní vzdělávací program) pojmenován „Veselá mašinka“.

Spolupracujeme se Speciálním pedagogickým centrem „Kamínek“ v Ústí nad Orlicí a Pedagogicko-psychologickou poradnou, taktéž v Ústí nad Orlicí. Dále se ZŠ Ústecká a Habrmanova, ZUŠ Česká Třebová, DDM Kamarád, knihovnou v České Třebové, kulturním centrem v České Třebové, plaveckým bazénem, firmou Korado, s Českými drahami, truhlářstvím Jasanský i jinými firmami, s farností církve římskokatolické v České Třebové.

Daří se nám zviditelňovat práci mateřské školy příspěvky do Českotřebovského zpravodaje, máme vlastní webové stránky a prohlížeč fotografií na webu, pouze pro „naše“ rodiče, je zabezpečen heslem.

cara

     © Copyright 2010 - 2023 Mateřská škola U Stadionu           Webdesign and webmaster KUBŠA
panacci  Návštěvnost: Celkem: 502542     Dnes: 344     Včera: 315